C. David DeBenedetti arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie / C. David DeBenedetti on the list of Arbitrators of the Polish Chamber of Commerce in Warsaw

Uchwałą Rady Arbitrażowej z 21 grudnia 2020 r. C. David DeBenedetti został wpisany na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na lata 2021-2024.

ENGLISH VERSION

By the resolution of the Arbitral Council of December 21, 2020, C. David DeBenedetti is entered on the List of Recommended Arbitrators of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce for the years 2021-2024.

Inne wpisy