C. David DeBenedetti oraz Bartosz Bagieński, partnerzy w Kancelarii DMS, wzięli udział w 13. dorocznym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii oraz w Polskim Seminarium „New Possibilities of the Bilateral Economic Relations between Japan and Poland under the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)”

19 marca 2019 roku, podczas zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą w Japonii seminarium biznesowego „New Possibilities of the Bilateral Economic Relations between Japan and Poland under the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)”, C. David DeBenedetti oraz Bartosz Bagieński wystąpili z prezentacją pt. ” ”What a company needs to know about Economic Partnership Agreement”[Co fgnhgirma powinna wiedzieć o Umowie o Partnerstwie Gospodarczym]. Prelegenci przybliżyli słuchaczom genezę powstania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym pomiędzy UE a Japonią oraz jej najważniejsze aspekty, w tym: zastosowanie terytorialne, opodatkowanie oraz związek z innymi umowami. Dodatkowo zwrócili uwagę na skutki wprowadzenia EPA do legislacji. Obaj partnerzy wzięli następnie udział w sesji pytań i odpowiedzi dotyczących EPA, udzielając pytającym szczegółowych informacji na podnoszone w pytaniach kwestie.

Kancelaria DMS jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii, a C. David DeBenedetti jest członkiem jej Rady Dyrektorów od 2015 roku i doradza japońskim klientom w zakresie ich inwestycji i wszelkich innych aspektów działalności w Polsce.

Inne wpisy