C. David DeBenedetti uczestniczył w Powitaniu Jej Ekscelencji Georgette Mosbacher, Ambasadora USA w Polsce

We wtorek 16 października b.r. w warszawskim Hotelu Marriott C. David DeBenedetti miał przyjemność wzięcia udziału w powitaniu nowej Ambasador USA w Polsce, Jej Ekscelencji Georgette Mosbacher, zorganizowanym przez Prezesa Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Polsce.
W trakcie spotkania powitalnego, Pani Ambasador omówiła priorytety jej pracy w Polsce. Poza zwiększeniem handlu i inwestycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, utrzymaniem wspólnych wartości demokratycznych, umocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski i jej współpracy z NATO, Pani Ambasador zobowiązała się także do podjęcia prac w sprawie wprowadzenia możliwości nieograniczonego podróżowania do Ameryki dla obywateli Polski.

Inne wpisy