C. David DeBenedetti wystąpił w Tokio podczas poświęconemu inwestycjom w polski sektor przemysłowy i produkcyjny seminarium biznesowego „Industrial and Production Investments in Poland, 2018-2020 M&A Investment Opportunities”

Zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą w Japonii seminarium miało na celu przedstawienie zaproszonym gościom możliwości inwestycyjnych w Polsce.
C. David DeBenedetti wystąpił z prezentacją pt. „21st Century industrial and production investments: structuring around M&A opportunities in Poland, 2018 to 2020” (inwestycje w sektor przemysłowy i produkcyjny w XXI wieku: możliwości związane z M&A w Polsce w latach 2018-2020), dzieląc się ze słuchaczami swym doświadczeniem i obserwacjami w zakresie złożoności transakcji M&A w Polsce.
C. David DeBenedetti jest członkiem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii od 2015 roku i doradza japońskim klientom w zakresie ich inwestycji i wszelkich innych aspektów działalności w Polsce.

Inne wpisy