Dariusz Szcześniak autorem rozdziału w przewodniku Chambers&Partners / Dariusz Szcześniak authors Trends & Developments section of the Chambers&Partners’ comparative guide.

Radca Prawny Dariusz Szcześniak został zaproszony do wzięcia udziału w inicjatywie Chambers&Partners. W ramach opublikowanego przewodnika poświęconemu kwestiom spornym związanym z ubezpieczeniami w sekcji poświęconej Polsce skoncentrował się na problemie dochodzenia spełnienia świadczenia przez zakłady ubezpieczeń z tytułu podwójnego ubezpieczenia majątku. Jego artykuł można przeczytać TU.

Legal Advisor Dariusz Szcześniak has been invited to the initiative of Chambers&Partners. His Trends & Developments section of the Insurance Litigation Guide is devoted to the problem of enforcement against insurance companies in the event of double insurance. His article can be read HERE.

Inne wpisy