DMS na liście najlepszych kancelarii według rankingu Forbes / DMS on the Forbes list of best law firms

Po raz pierwszy magazyn Forbes wraz z niezależną firmą badawczą Statista przeprowadził ankietę dotyczącą rynku usług prawnych wśród profesjonalistów z branży prawniczej. Jej zadaniem było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, rekomendowanych przez prawników kancelarii prawnych. Jednocześnie jej wyniki dostarczyły unikalnej oceny usług prawniczych. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się udzielić nam rekomendacji.

Forbes, together with the independent research company Statista, carried out a survey concerning legal services in Poland among professionals from the legal sector. The aim of this survey was to show and reward the best law firms according to lawyers’ recommendations. At the same time, the results of the survey provide a unique assessment of legal services. We are pleased that our work has been recognized.

Special thanks go to all those who took their time to recommend us. We are very grateful.

Inne wpisy