Globalawyers Help Ukrainian Refugees

W związku z napływającymi do Polski uchodźcami z Ukrainy objętej wojną, kancelarie prawne zrzeszone w sieci Globalaw łączą siły i podejmują współpracę w zakresie pomocy prawnej w legalizacji pobytu przybywających do Polski obywateli Ukrainy oraz wszelkich związanych z tym formalności.
W kolejnych dniach na stronach Globalaw i jej członków będą się pojawiać informacje o uruchomieniu Ukrainian Help Desks w kancelariach członkowskich.
Nasza kancelaria już rozpoczęła udzielanie wsparcia uchodźcom przybyłym do Polski. Tych z nich, dla których Polska będzie tylko przystankiem w drodze, będziemy przekierowywać do specjalnie do tego wyznaczonych osób w zaprzyjaźnionych kancelariach Globalaw.
W kancelarii DMS zespołem, który pro bono pomaga uchodźcom koordynuje Magdalena Małocha. Wszelkich informacji udziela też Anna Stasiewicz.

To help deal with the huge influx of Ukrainian refugees, the law firms of Globalaw are joining forces to advise refugees how to best and most efficiently legalize their stay and complete all underlying formalities. Watch this space for information on the opening of help desks in Globalaw member firms.

In Poland, with over 300,000 refugees already while 1 million expected, DeBenedetti Majewski Szcześniak has already started over past weekend. The contact points for Poland are:

Magdalena Małocha  and Anna Stasiewicz.

Щоб допомогти біженцям, які прибувають до Польщі з України під час війни, юридичні фірми, об’єднані мережею Globalaw, об’єднують свої зусилля та співпрацюють у сфері правової допомоги щодо легалізації перебування громадян України у Польщі та всіх пов’язаних з цим формальностей.

Найближчими днями на сайтах членів мережі Globalaw з’явиться інформація про запуск служб підтримки для українців.

Наша юридична фірма вже почала надавати допомогу біженцям, які приїхали до Польщі. Тих, для кого Польща буде лише зупинкою на їхньому шляху, ми переспрямуємо до спеціально призначених людей у партнерських юридичних компаніях мережі Globalaw.

DMS команду, яка безкоштовно допомагає біженцям, координує Магдалена Малоха. За будь-якою інформацією також можна звертатись до Анни Стасевич.

Inne wpisy