Janusz Strankowski uzyskuje stopień naukowy doktora

Z radością informujemy, że mec. Janusz Strankowski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Jego praca doktorska pt. „Zasady orzekania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę według kodeksu karnego z 1997 r.” napisana pod przewodnictwem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego została obroniona w dniu 21 listopada 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Praca skupiała się na szeregu zagadnień na styku prawa karnego i prawa cywilnego, dotykając praktycznych aspektów, które dopiero zaczynają się pojawiać w judykaturze lub nawet jeszcze nie zostały w praktyce dostrzeżone. Rozprawa uzyskała uznanie recenzentów, podkreślających jej wysoki poziom naukowy.

Serdecznie gratulujemy dr Januszowi Strankowskiemu tego osiągnięcia, które jest owocem ciężkiej pracy i pasji oraz życzymy mu dalszych sukcesów w karierze naukowej.

Inne wpisy