Jarosław Majewski autorem rozdziału w przewodniku Chambers&Partners / Jarosław Majewski authors Trends & Developments section of the Chambers&Partners’ comparative guide.

Jako wyróżniany od lat autorytet w obszarze prawa karnego gospodarczego Prof. dr hab. Jarosław Majewski został po raz kolejny zaproszony do wzięcia udziału w inicjatywie Chambers&Partners. Wramach opublikowanego przewodnika w sekcji poświęconej Polsce skoncentrował się na planowanych zmianach w ustawodawstwie związanych z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych. Jego artykuł można przeczytać TU, a cala publikacja dostępna jest tu: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/international-fraud-asset-tracing-2021. / As a recognized lawyer in the area of white-collar crime, Prof. dr hab. Jarosław Majewski once again has been invited to the initiative of Chambers&Partners. His Trends & Developments sectionis devoted to the planned changes in the Polish legislation related to liability of collective entities. His article can be read HERE, while the entire publication is here: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/international-fraud-asset-tracing-2021.

Inne wpisy