Jarosław Majewski autorem rozdziału w przewodniku Chambers&Partners / Jarosław Majewski authors Trends & Developments section of the Chambers&Partners’ comparative guide.

Prof. dr hab. Jarosław Majewski został po raz kolejny zaproszony do wzięcia udziału w inicjatywie Chambers&Partners. W ramach opublikowanego przewodnika w sekcji poświęconej Polsce skoncentrował się na problemie ustanowienia blokady środków na rachunku bankowym w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy. Jego artykuł można przeczytać TU.

Prof. dr hab. Jarosław Majewski once again has been invited to the initiative of Chambers&Partners. His Trends & Developments section is devoted to the problem of freezing funds in an account in a bank due to a suspicion that they may be associated with money laundering. His article can be read HERE.

Inne wpisy