Kancelaria DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak doradzała InterRisk TU SA VIG w transakcji nabycia udziałów TUW TUW od Grupy MACIF

We wtorek, 19 lutego 2019 zamknięta została transakcja nabycia przez InterRisk TU SA VIG pakietu udziałów w TUW TUW od Grupy MACIF. W jej wyniku InterRisk staje się znaczącym udziałowcem i partnerem TUW, wzmacniając w ten sposób pozycje obu podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń, kluczowym dla Grupy VIG.

Za sprawy korporacyjne oraz regulacyjne związane z transakcją odpowiedzialny był radca prawny Bartosz Bagieński. Zespołem prawników kierował Partner Dariusz Szcześniak.
Grupie MACIF doradzała kancelaria Bird&Bird pod przewodnictwem Partnera Rafała Dziedzica.

Inne wpisy