Kancelaria DMS doradcą przy nabyciu „Mosso” Kwaśniewscy przez Kewpie Poland

Zespół prawników Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak doradzał przy transakcji nabycia przedsiębiorstwa należącego do „Mosso” Kwaśniewscy sp. j. przez Kewpie Poland Sp. z o.o.

Mosso posiada dwa główne zakłady położone na Mazowszu: w miejscowości Puchały oraz w Radziejowicach. Zatrudnia około 150 osób. Podstawowa działalność Mosso skoncentrowana jest na obszarze produkcji przypraw mokrych m.in. majonez, musztarda, ketchup, innych sosów zimnych, produkcji olejów oraz przetworów warzywnych marynowanych i pasteryzowanych.

Dzięki dokonanej akwizycji japońska firma Kewpie Corp. zyskała pierwszą bazę produkcyjną w Europie. Kewpie Poland jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej Kewpie Corporation. Kewpie Poland zamierza prowadzić działalność w obszarze produkcji przypraw mokrych i produkcji olejów.

Zakres doradztwa prawnego Kancelarii DMS obejmował m.in.: analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw nieruchomościowych oraz bezpieczeństwa tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywanych receptur i procesów technologicznych, negocjowanie dokumentów transakcyjnych, w szczególności umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, postępowania regulacyjne, płynne przejęcie przedsiębiorstwa przez Kewpie Poland oraz zabezpieczenie ciągłości produkcji przy udziale kluczowych pracowników.

Za sprawy korporacyjne, nieruchomościowe oraz regulacyjne związane z nabyciem przedsiębiorstwa odpowiedzialna była radca prawny Magdalena Małocha. Adwokat Krzysztof Malik koordynował zagadnienia indywidualnego i zbiorowego prawa pracy związane z przejęciem pracowników oraz zatrudnieniem kadry menadżerskiej. Zespołem prawników kierował Partner C. David DeBenedetti.

Inne wpisy