Kontakt

DeBenedetti Majewski Szcześniak
Kancelaria Prawnicza Sp.K.

Adres

Saski Crescent
ul. Królewska 16, VI p.
00-103 Warszawa

Faks i email

+48 22 339 54 01
office@dms-legal.com

Informacje

NIP: 525-23-17-851

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000223457