Anna Chabiera

Stanowisko: prawnik
Telefon: +48223395400
Categories: Młodsi prawnicy
Aplikantka adwokacka / Associate

Anna wspiera prowadzenie procesów cywilnych, zwłaszcza w zakresie sporów korporacyjnych.
Absolwentka Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym oprócz prawa studiowała także filozofię. Jej podstawowym zainteresowaniem naukowym jest kryminalistyka.
Interesuje się filozoficznym ujęciem polityczności. Uczestniczyła w projektach edukacyjnych: „Akademia in.Europa” współtworzonym przez Instytut in.Europa i tygodnik Polityka oraz „Akademia Demokracji Socjalnej” współtworzonym przez Fundację im. Friedriecha Eberta, Krytykę Polityczną i inne NGO.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych, a także w ramach praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Praktykę prawniczą łączy z zaangażowaniem społecznym – m.in. posiada doświadczenie w wolontariacie na rzecz dzieci uchodźców przebywających w Polsce, a także w działalności samorządowej.
Autorka publikacji „Dowody z mediów społecznościowych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści – praktyka polskich organów ścigania”.
Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: achabiera@dms-legal.com

Artykuł w Mondaq dotyczący filozoficznych rozważań o możliwości zastąpienia pracy prawników sztuczną inteligencją. Artykuł dostępny tu.