C. David DeBenedetti

Stanowisko: partner
Telefon: +48223395400
Categories: Partner
Adwokat stanu Nowy Jork, Partner

TRANSAKCJE FINANSOWE / OBSŁUGA TRANSAKCJI M&A / CSR

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z fuzjami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedgingowymi, a jego pasją są tzw. special situation investments (inwestycje w spółki znajdujące się w szczególnej sytuacji) . Ponadto zajmuje się planowaniem i realizacją inwestycji, przede wszystkim ich elementów zagranicznych i transgranicznych.

Posiada rozległe doświadczenie w budowie złożonych strategii, także w zakresie sporów sądowych i transakcji, gdyż od wielu lat doradza funduszom hedgingowym, które inwestują w przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji i pomaga im w rozwiązywaniu problemów.

David DeBenedetti był wykładowcą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie prowadził zajęcia dla studentów studiów podyplomowych. Jako wykładowca uczestniczył także w programie LLM organizowanym przez Uniwersytet w Bostonie oraz Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Jest członkiem Panelu Doradców w programie LLM w zakresie Międzynarodowej Praktyki Biznesowej w Centrum Międzynarodowych Studiów Prawnych w Salzburgu. Od 2022 roku prowadzi zajęcia dla studentów programu Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Od 2001 r. jest adwokatem stanu Nowy York, wpisanym na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a od 2010 r. Arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W latach 1997-2004 współpracował z warszawskim i nowojorskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej.

David DeBenedetti od lat występuje w charakterze prelegenta na wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, przede wszystkim w Nowym Jorku i Japonii.

Od 2015 r. jest członkiem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii. Doradza japońskim klientom w zakresie ich inwestycji i wszelkich innych aspektów prawnych działalności w Polsce.

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej notowanego na giełdzie funduszu nieruchomowościowego Octava S.A.

Jest członkiem American Bar Association oraz New York State Bar Association, a od 2017 roku także Rady Dyrektorów Globalaw.

Po wybuchu wojny w Ukrainie został współzałożycielem inicjatywy Corporate Aid for Ukraine.

W 2023 roku został wybrany na Sekretarza Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Ukończył Uniwersytet w Toledo (dyplom z wyróżnieniem w 1991 r.) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Georgetown (tytuł J.D. w 1996 r.).

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: ddebenedetti@dms-legal.com
vCARD