Dariusz Szcześniak

Stanowisko: partner
Telefon: 48223395400
Categories: Partner
Spory korporacyjne / Prawo ubezpieczeń / Obsługa transakcji M&A

Radca prawny, Partner Zarządzający

Kieruje praktyką sporów gospodarczych dotyczących instytucji rynku finansowego oraz sporów korporacyjnych związanych z działalnością spółek kapitałowych, obejmujących ochronę praw wspólników i akcjonariuszy spółek, w tym również spółek publicznych oraz odpowiedzialności członków zarządu.

Przed założeniem DMS w 2004 r. pracował w instytucjach finansowych a następnie współpracował z warszawskimi biurami międzynarodowych kancelarii prawnych, w ramach których zajmował się obsługą prawną funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz doradztwem prawnym dla krajowych i zagranicznych klientów w obszarze rynku kapitałowego. Występuje jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego i sądami administracyjnymi.

W latach 1995-1997 kierował zespołem prawnym Oddziału Zarządzania Funduszami w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie jako radca prawny koordynował doradztwo prawne związane z utworzeniem oraz działalnością jednego z pierwszych na rynku towarzystw funduszy powierniczych.
Członek rad nadzorczych. Kurator reprezentujący obligatariuszy w postępowaniach upadłościowych. Arbiter w sporach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Euromoney Legal Media Group, w przewodniku World’s Leading Capital Markets Lawyers 2003, rekomendował Dariusza Szcześniaka jako eksperta w dziedzinie prawnych aspektów rynków kapitałowych w Polsce, a Gazeta Prawna w 7 edycji swojego rankingu ogłosiła go Prawnikiem Pro Bono Roku

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. złożył egzamin sędziowski.

Od 1996 r. jest radcą prawnym.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: dszczesniak@dms-legal.com
vCARD