dr Janusz Strankowski

Stanowisko: partner
Telefon: +48223395400
Categories: Partner
Prawo cywilne / Prawo karne / Prawo karne gospodarcze (white collar crime)

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów karnych, w szczególności w obszarze prawa karnego gospodarczego, oraz procesów cywilnych, w tym z elementem międzynarodowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelariach adwokackich, jak również podmiotach zajmujących się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.

Od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań związanych z sektorem ubezpieczeniowym, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania praktykom godzącym w interesy podmiotów rynku finansowego. Współpracował również z podmiotami z branży deweloperskiej. Posiada doświadczenie w zastępstwie stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej, specjalizuje się również w postępowaniach związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnych, jak również dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa.

Wielokrotnie występował również w procesach karnych o dużym stopniu skomplikowania, jak również w postępowaniach cywilnych, w szczególności z zakresu roszczeń związanych z działalnością ubezpieczeniową, prawa rodzinnego, jak też prawa medycznego.

Występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Autor publikacji prasowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2009 roku złożył egzamin adwokacki, od 2010 r. wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką.

Doktor nauk prawnych, autor rozprawy doktorskiej pt. „Zasady orzekania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę według kodeksu karnego z 1997 r.” obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2019 r. ukończył Globalaw Leadership Program dla młodych liderów Globalaw.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: jstrankowski@dms-legal.com
vCARD

 
Odpowiedzialność za błędy lekarskie
Rzeczpospolita
2008-11-21
 
Usługi finansowe – granica między tym, co dozwolone, a tym, co bezprawne
Money.pl
2008-11-20
 
Jak zabezpieczyć umowę
Rzeczpospolita
2008-11-07
 
O połączeniu zadecydują samorządy
Gazeta Finansowa
2008-10-06
 
Połączenie zawodów – opinie
Gazeta Prawna
2008-10-01