Karolina Strankowska

Stanowisko: prawnik
Telefon: +48223395400
Categories: Starsi prawnicy
Upadłość i restrukturyzacja

Adwokat / Senior Associate

Zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Występuje również w postępowaniach cywilnych oraz w procesach karnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sanacyjnych dużych spółek, m.in. z branży produkcji zwierzęcej oraz branży budowlanej.

Reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nierzetelnych dłużników (tzw. skarga pauliańska), a także w sprawach dotyczących realizacji wierzytelności z instrumentów finansowych.

Specjalizuje się również w postępowaniach z zakresu ochrony praw autorskich, prawa nieruchomości oraz prawa rodzinnego.

Ponadto uczestniczy w projektach badania prawnego spółek, a także w transakcjach związanych z rynkiem finansowym oraz rynkiem nieruchomości.

Występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Zanim dołączyła do zespołu DMS w 2013 roku, współpracowała z innymi kancelariami prawniczymi.

W 2017 roku złożyła egzamin adwokacki. Wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: kstrankowska@dms-legal.com