Krzysztof Sowiński

Stanowisko: prawnik
Telefon: +48223395400
Categories: Starsi prawnicy
Obsługa transakcji M&A

Adwokat, Senior Associate

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem i postępowaniem cywilnym i gospodarczym. W zakres jego specjalizacji wchodzi doradztwo w bieżących sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie wyboru optymalnej formy działalności oraz tworzenia, funkcjonowania, przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Doradca w transakcjach nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw po stronie sprzedających i kupujących, na wszystkich etapach tego typu projektów. Członek zespołów transakcyjnych prowadzących analizy prawne i badania due diligence spółek. Ponadto, jego praktyczne doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji, w tym przygotowywanie zgłoszeń kontroli koncentracji dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Autor i współautor opinii prawnych dotyczących wpływu prawa rynku kapitałowego Unii Europejskiej (MAD II/MAR, MiFID II/MIFIR, AIFMD) na polskie ustawodawstwo.

Uczestnik seminariów dotyczących prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego oraz ładu korporacyjnego.

Zanim dołączył do DMS w 2017 roku, pracował w innych renomowanych kancelariach, zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: ksowinski@dms-legal.com