Rafał Poniewierski

Stanowisko: prawnik
Telefon: +48223395400
Categories: Starsi prawnicy
Prawo karne / Prawo karne gospodarcze (white collar crime)

Adwokat, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i prawie karnym-skarbowym (white-collar crime). Zajmuje się w szczególności karnymi aspektami obrotu gospodarczego, w tym w zakresie ryzyka gospodarczego oraz ryzyka naruszenia przepisów karnych.

Dotychczas reprezentował swoich klientów w sprawach społecznie nośnych i publicznie komentowanych. Doradzał zarządom spółek z branży finansowej, medialnej, medycznej i spożywczej w sprawach dotyczących m.in. oszustw, niegospodarności, korupcji, prania pieniędzy i cyberprzestępczości. Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach karnych (jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych) oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Opracowuje opinie prawne w zakresie oceny ryzyk naruszenia przepisów karnych i karno-skarbowych. Przygotowuje procedury działania na wypadek niezapowiedzianych kontroli organów ścigania (dawn raid) i bierze udział w tego rodzaju kontrolach.

Rafał doradza również w kwestiach regulacyjnych i compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji programów compliance. Wspiera organizacje w analizie ryzyka niezgodności z regulacjami z zakresu ESG i w opracowywaniu raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim organizowanego we współpracy z University of Florida – Levin College of Law. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku „Compliance Officer” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: rponiewierski@dms-legal.com