Wojciech Barański

Stanowisko: partner
Telefon: 48223395400
Categories: Partner
Transakcje finansowe / Obsługa transakcji M&A / Upadłość i restrukturyzacja

Radca prawny, Partner

Specjalizuje się transakcjach nabycia trudnych aktywów z elementami restrukturyzacji i upadłości, transakcjach finansowych, litigation funding oraz obsłudze transakcji M&A.

Specjalizuje się również w sporach cywilnych, w tym w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych oraz w postępowaniach grupowych, w których reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji.

Zajmuje się także szczególnie skomplikowanymi postepowaniami w zakresie dochodzenia wierzytelności, jak również reprezentuje klientów kancelarii w postepowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

W latach 2000–2005 był radcą prawnym w Departamencie Prawnym Centrali BGŻ S.A. Jednocześnie w latach 2004–2007 pełnił funkcję prezesa, a następnie likwidatora w jednym z funduszy kapitałowych.

W swej karierze Wojciech Barański był ekspertem prawnym Komisji Sejmowej, a także członkiem rad nadzorczych.

Prowadził również cykl szkoleń dla pracowników banków komercyjnych na temat zabezpieczeń kredytów, a także szkolenia z prawa dewizowego dla banków, Ministerstwa Finansów i innych organów administracji publicznej.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa bankowego oraz upadłościowego.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny od 1999 r.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: wbaranski@dms-legal.com
vCARD

 
Zanim pojawi się spór.
Forbes, kwiecień 2023.
 
Gdy prowizorka zostaje z nami na stałe
Newsweek, 30/2022, 25-31.07.22
 
Raport IFLR: Corporate Insolvency & Restructuring Focus, rozdział poświęcony Polsce.
Raport można znaleźć tutaj
 
O tym czego należy spodziewać się na rynku upadłości w roku 2021 w wywiadzie dla Legal500 opowiada Wojciech Barański.
Wywiad można znaleźć tu
 
Upadłość nie zawsze oznacza bankructwo
Forbes, 07/09
2009-06-25
 
Odpowiedzialność członków zarządu przy ogłoszeniu upadłości
Dziennik The Wall Street Journal, Prawnik dla Firm
2009-04-28
 
Zmiana wierzyciela
Gazeta Bankowa
2008-04-04