Mondaq: Możliwość uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki/Avoiding Management Board Members’ Liability For The Company’s Debts

Na platformie Mondaq pojawił się artykuł Karoliny Gałwiaczek dotyczący możliwości uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki przez jej członków zarządu na skutek wprowadzenia nowych przepisów. Artykuł jest dostępny tu: https://www.mondaq.com/author/2939272/debenedetti-majewski-szczesniak-kancelaria-prawnicza-spk-karolina-ga322wiaczek.

A new article by Karolina Gałwiaczek „Avoiding Management Board Members’ Liability For The Company’s Debts As A Result Of Changes In The Law” is available on Mondaq. You can read it here: https://www.mondaq.com/author/2939272/debenedetti-majewski-szczesniak-kancelaria-prawnicza-spk-karolina-ga322wiaczek

Inne wpisy