Mondaq: Ochrona sygnalistów w Polsce

Przepisy unijne zobowiązały państwa członkowskie do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do dnia 17 grudnia 2021 r. Na gruncie polskiego prawa nastąpi to za pośrednictwem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Warto już teraz zapoznać się z planowanymi regulacjami, aby móc się do nich odpowiednio przygotować.
Kompendium wiedzy z tego zakresu znajdziecie Państwo w artykule autorstwa Rafał Poniewierski, który pojawił się na platformie Mondaq. Link do artykułu: https://www.mondaq.com/Article/1260630

Inne wpisy