Obsługa prawna fuzji i przejęć

Doradztwo z zakresu fuzji i przejęć to obszar, w którym mamy szczególnie duże doświadczenie.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przy złożonych, często nietypowych projektach. Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza i duże doświadczenie. Wśród naszych klientów są krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe i venture capital, firmy z branży telekomunikacyjnej, IT, elektronicznej, energii odnawialnej, FMCG, nieruchomości, budowlanej, turystycznej i medycznej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze M&A, także w transakcjach dotyczących spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pomagamy firmom osiągać cele biznesowe, wspierając je na każdym etapie realizacji fuzji i przejęć – od negocjowania wszelkiego rodzaju umów, przez sporządzanie analiz stanu prawnego spółek due diligence, określenie ryzyka prawnego związanego z planowanymi transakcjami oraz finalizowanie transakcji. Naszych klientów wspieramy także w dochodzeniu ich praw w przypadku transakcji, które nie zakończyły się sukcesem.

Nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami nadzoru czy też na zgromadzeniach akcjonariuszy, a także wspierają ich w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęć oraz inwestycji kapitałowych. Regularnie pracują ramię w ramię z zespołami transakcyjnymi klientów, wspólnie z doradcami finansowymi i podatkowymi, przy opracowywaniu strategii fuzji i przejęć a także koordynują prace tych zespołów.

 • Doradzamy klientom polskim i zagranicznym w transakcjach nabycia (w tym większościowych pakietów akcji i udziałów) i przejęcia spółek oraz wiodących na polskim rynku krajowych i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych;

 • Doradzamy klientom w zakresie restrukturyzacji;

 • Reprezentujemy klientów przed organami nadzoru, na zgromadzeniach akcjonariuszy, w negocjacjach sprzedaży udziałów, sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także w procesie pozyskiwania finansowania od inwestorów zewnętrznych;

 • Reprezentujemy konsorcja funduszy wysokiego ryzyka (fundusze venture capital) w negocjacjach sprzedaży udziałów oraz krajowe fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Rekomendacje i nagrody

W latach 2019-2021 Kancelaria była rekomendowana przez IFLR 1000.

W latach 2022 i 2023 w rankingu rekomendacji Forbes została uznana za jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, szczególnie często polecaną w obszarze fuzji i przejęć.

 • Doradztwo na rzecz wspólników Kiwi Jobs przy pozyskaniu nowego inwestora strategicznego – Grupy OLX, należącej do grupy Naspers.
 • Doradztwo na rzecz austriackiej firmy Vienna Insurance Group przy przejęciu Towarzystwa Ubezpieczeń Gothaer w Polsce od niemieckiej firmy ubezpieczeniowej Gothaer.
 • Doradztwo na rzecz InterRisk w transakcji nabycia udziałów w polskim Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od francuskiej grupy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Macif.
 • Doradztwo na rzecz BCD Travel – globalnego lidera branży turystycznej w przejęciu AirClub – jednego z najstarszych, prywatnych biur podróży w Polsce.
 • Doradztwo przy połączeniach m.in. następujących zakładów ubezpieczeń grupy VIG w Polsce: InterRisk TU S.A. VIG z PZM TU S.A. VIG, Compensa TUnŻ S.A. VIG z Benefia TUnŻ S.A. VIG, Compensa TU S.A. VIG z Benefia TU S.A. VIG oraz Compensa TUnŻ S.A. VIG z Polisa Życie S.A. VIG.
 • Doradztwo na rzecz Igloo sp. z o.o. oraz Miloo sp. z o.o. przy zawarciu umowy inwestycyjnej, podwyższeniu kapitału zakładowego spółek oraz wejściu nowego inwestora.
 • Reprezentowanie spółki celowej (członka grupy kapitałowej FIDERA) w transakcji nabycia przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości. Doradztwo obejmowało sporządzenie dokumentacji umożliwiającej przystąpienie do kupna, nabycie spółki specjalnego przeznaczenia celem zakupu przedsiębiorstwa, sporządzenie dokumentacji sprzedażowej, dokumentacji finansowania a także umowy inwestycyjnej pomiędzy grupą kapitałową a wykonawcą.
 • Doradztwo na rzecz Heiztechnik Sp. z o.o. przy inwestycji obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego spółki w celu wejścia nowego inwestora, podpisaniu umowy inwestycyjnej, SPA oraz umowy wspólników.

Kontakt

Wojciech Barański

partner

Radca prawny, Partner

Magdalena Małocha

Partner

Radca prawny, Partner