Pomyślne zakończenie sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi

Kancelaria DMS doradzała Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. (DTP), spółce specjalizującej się w produkcji części do silników, w sporze zbiorowym z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Tenneco.  Spór został zakończony zawarciem porozumienia przez pracodawcę ze związkiem zawodowym.

Ze strony kancelarii w projekcie tym uczestniczyli radca prawny Bartosz Bagieński (partner) oraz radca prawny Magdalena Małocha.

Inne wpisy