Prawo karne i karne gospodarcze

Od lat z powodzeniem świadczymy pomoc prawną swoim klientom – polskim i zagranicznym, instytucjom i osobom prywatnym – w sprawach karnych, karnych skarbowych i innych związanych z prawem karnym. Są to często sprawy o złożonym stanie faktycznym, skomplikowane pod względem prawnym i szeroko komentowane.

Z uwagi na profil zlecanych nam spraw mamy szczególnie bogate doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym spraw związanych z obrotem instrumentami finansowymi, działalnością bankową lub ubezpieczeniową oraz sprawowaniem funkcji kierowniczych w spółkach i innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Nie ograniczamy się do reprezentowania naszych klientów przed organami ścigania lub sądami, lecz zapewniamy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego, która obejmuje m.in.:

ocenę planowanych przez klientów przedsięwzięć biznesowych pod kątem ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną lub karną skarbową,

doradztwo w zakresie rozwiązań pozwalających wyłączyć ryzyko tego rodzaju,

pomoc przedsiębiorcom w organizacji ich struktury wewnętrznej i działalności w sposób, który zminimalizuje ryzyko zastosowania wobec nich przepisów o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych, a także postępowaniach dotyczących kar administracyjnych.
  • Doradzamy w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Stosownie do potrzeb naszych klientów dokonujemy kompleksowej oceny przedsięwzięć biznesowych pod kątem ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną lub karną skarbową oraz rekomendujemy działania niezbędne da neutralizacji tego ryzyka.
  • Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego (prawo karne gospodarcze).
  • Pomagamy w należytym wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem działaniom korupcyjnym, w tym obowiązków wynikających z regulacji Stanów Zjednoczonych.
  • Świadczymy wszelką inną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego.

Rekomendacje i nagrody

W roku 2022 i 2023 zespół prawa karnego gospodarczego uzyskał rekomendację Legal 500.

W latach 2022 i 2023 zespół prawa karnego gospodarczego uzyskał również rekomendację magazynu Forbes.

Kontakt

prof. dr hab. Jarosław Majewski

partner

Adwokat, Partner

dr Janusz Strankowski

partner

Adwokat, Partner