Prof. dr hab. Jarosław Majewski powołany na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jarosław Majewski został powołany na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Nominację otrzymał wczoraj (4 kwietnia 2024) z rąk Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Poprzednia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zakończyła prace w 2016 roku.

W kompetencjach nowo-powołanej KKPK będzie opracowanie regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach.

Ponadto w obszar kompetencji KKPK wejdą również liczne ustawy okołokodeksowe dotyczące spraw karnoprawnych, jak np. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Serdecznie gratulujemy!

Inne wpisy