Profesor Jarosław Majewski autorem komentarza do najnowszych zmian w kodeksie karnym

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się komentarz do najnowszych zmian w kodeksie karnym. Autorem jest prof. dr hab. Jarosław Majewski – Partner w naszej kancelarii.

Publikacja, jako jedna z pierwszych na rynku, zawiera systematyczny, pełny i szczegółowy komentarz do zmian w przepisach części ogólnej kodeksu karnego wprowadzonych przez nowele z 20 lutego 2015 roku i z 20 marca 2015 roku, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku, a także odnoszących się do nich przepisów intertemporalnych.

Jarosław Majewski – profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Prawa Karnego UKSW; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczył w opracowywaniu założeń ostatniej gruntownej reformy przepisów części ogólnej kodeksu karnego. Jest autorem wielu publikacji z różnych dziedzin prawa, przede wszystkim z zakresu teorii i dogmatyki prawa karnego.

Zapraszamy do lektury.

Inne wpisy