Mondaq – Artykuł poświęcony modyfikacjom w polskim prawie spadkowym

Pod koniec roku 2023 weszły w życie zmiany w Kodeksie Cywilnym wprowadzające szereg modyfikacji w polskim prawie spadkowym. Dość kontrowersyjną zmianę stanowi rozszerzenie katalogu przesłanek do stwierdzenia, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia. Poza wątpliwościami związanymi z brzmieniem tych zmian, negatywny może być ich wpływ na sytuację w sądach. Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują bowiem na rosnącą […]