Transakcja najmu zwrotnego / Sale and lease back transaction

Kancelaria DMS doradzała w transakcji najmu zwrotnego nieruchomości biurowej w Warszawie obejmującej nabycie przez klienta kancelarii nieruchomości oraz jej wynajem na rzecz zbywcy.
Najem zwrotny to interesujące rozwiązanie inwestycyjne niewymagające od nabywcy zaangażowania czasu i kapitału na dostosowanie nabytej nieruchomości do potrzeb konkretnego najemcy. Dla zbywcy to dogodna forma uwolnienia własnego kapitału w celu sfinansowania planów rozwojowych.
Transakcję po stronie DMS prowadziła adwokat Joanna Świostek, ze wsparciem radcy prawnego Dariusza Szcześniaka.

DMS advised on a transaction of sale and lease back of an office real estate in Warsaw covering the acquisition by our client of a real estate and its lease to the seller.
The sale and lease back is an interesting investment solution that does not require the purchaser’s time and capital to adjust the acquired real estate to the needs of a specific tenant. For the seller, in turn, it is a convenient form of releasing its own capital to finance development plans.
Our client was advised by advocate Joanna Świostek supported by legal advisor Dariusz Szcześniak.

Inne wpisy