Własność intelektualna

Ochrona własności intelektualnej niesie za sobą szereg korzyści. Umiejętnie tworzone strategie pozwalają naszym klientom skutecznie chronić ich interesy, a jednocześnie budować przewagę konkurencyjną ich biznesu. W kancelarii DMS wspieramy klientów we wszelkich aspektach związanych z ochroną własności intelektualnej. Już na etapie transakcyjnym identyfikujemy potencjalne ryzyka, pomagamy w tworzeniu mechanizmów ochronnych, chronimy prawa klientów w relacjach z konkurencją, pracownikami i kontrahentami.

Doradzamy podmiotom z branż kosmetycznej, odzieżowej, IT, motoryzacyjnej, FMCG, ubezpieczeniowej, finansowej i wielu innym.

Wspieramy klientów w obszarze prawa autorskiego, know-how, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i administracyjnymi.

Kompleksowo doradzamy klientom w obszarach związanych z przeciwdziałaniem czynom nieuczciwej konkurencji.

 • Doradzamy w wyborze sposobu ochrony marki, praw autorskich, know-how i nowych technologii;
 • Opracowujemy strategie działania dla uzyskania ochrony praw IP i ograniczenia ryzyka naruszenia praw osób trzecich. Wspieramy klientów w skutecznym uzyskiwaniu praw IP od pracowników i współpracowników.
 • Przeprowadzamy badania praw IP, w tym zdolności rejestrowej znaków towarowych, wspieramy klientów w procesie tworzenia i wzmacniania marki przedsiębiorstwa. Pomagamy w uzyskaniu ochrony praw IP w urzędach patentowych.
 • Sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące praw własności intelektualnej, w tym umowy licencyjne, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umowy o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji.
 • Doradzamy inwestorom w zakresie projektów z udziałem nowych technologii i innych praw własności intelektualnej.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy transferu marek, know-how czy nowych technologii, jak również przygotowujemy umowy licencji na potrzeby współpracy przy produkcji czy dystrybucji towarów.
 • Wspieramy inwestorów w procesach inwestycyjnych z zakresu nowych technologii, know-how i IT w ramach badania prawnego (due diligence).
 • Opracowujemy zasady wykorzystywania wspólnych praw IP w polskich i zagranicznych grupach kapitałowych, stowarzyszeniach, towarzystwach ubezpieczeniowych. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, umowy i regulaminy.
 • Podejmujemy kroki prawne przeciwko konkurentom rynkowym klienta naruszającym zasady uczciwej konkurencji na szkodę klienta.
 • Reprezentujemy klientów w sporach z zakresu ochrony marki, znaków towarowych, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Negocjujemy warunki i sporządzamy projekty ugód sądowych i pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • Egzekwujemy prawa IP klientów – w formie dostosowanej do potrzeb klientów. W tym celu inicjujemy postępowania sądowe o ochronę autorskich praw majątkowych, o ochronę praw własności przemysłowej, o zwalczanie nieuczciwej konkurencji lub, gdzie to preferowane, podejmujemy rozmowy ugodowe i negocjacje. Inicjujemy również postępowania karne w przypadku podejrzenia naruszenia praw IP.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących praw ochronnych na znaki towarowe.
 • Prowadzimy sprawy związane z ochroną domen internetowych przed Sądem Arbitrażowym w WIPO, Genewa i Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Rekomendacje i nagrody

Justyna Karsz otrzymała wyróżnienie TRADE MARK STAR 2022 (Poland) oraz IP STAR według Managing IP w roku 2022.

 • przygotowanie dla dużej grupy medialnej projektu nowelizacji ustawy Prawo autorskie wraz z uzasadnieniem oraz udział w negocjacjach z innymi ogólnopolskimi nadawcami dotyczących propozycji zmian legislacyjnych zakończonych przedłożeniem projektu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • kompleksowa reprezentacja Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w trakcie organizacji Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polski POLIN obejmująca doradztwo w zakresie umów z twórcami, umów użyczenia zbiorów i elementów wystawy, przeniesienia praw majątkowych i udzielenia licencji;
 • doradztwo na rzecz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w zakresie udostępnienia jego zbiorów instytucjom kultury, muzeom w Polsce i na świecie;
 • doradztwo w procesie o wielomilionowe odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich do oprogramowania komputerowego;
 • doradztwo na rzecz inwestora biorącego udział w projekcie dotyczącym nowych technologii i innych praw własności intelektualnej;
 • udział w badaniu prawnym (due diligence) firm z branży IT w procesie przejęcia spółki;
 • reprezentowanie polskiego przedsiębiorcy w postępowaniu o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich przez dużego gracza z branży telekomunikacyjnej zakończonym podpisaniem ugody na warunkach klienta;
 • reprezentowanie klienta w wielowątkowym sporze z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczącym oznaczenia wprowadzającego w błąd i zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych;
 • doradztwo w sprawie stworzenia marki własnej oraz ochrony know-how polskiego przedsiębiorcy z branży grzewczej;
 • badanie zdolności odróżniającej znaków towarowych dla wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Polsce;
 • reprezentowanie polskiej fundacji w sporze o odszkodowanie za naruszenie praw autorskich do książki;
 • reprezentowanie ubezpieczyciela jako pokrzywdzonego w sprawie o nielegalne posługiwanie się dokumentami opatrzonymi podrobionym znakiem towarowym;
 • reprezentowanie nadawcy kanałów telewizyjnych jako pokrzywdzonego w sprawie o kradzież sygnału telewizyjnego;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w sprawie o naruszenie praw do znaków towarowych;

Kontakt

Justyna Anna Karsz

radca prawny

Radca prawny / Counsel