Wojciech Barański autorem publikacji w Newsweek / Wojciech Barański authors an article in Newsweek.

Jeden z lipcowych numerów tygodnika Newsweek zawierał sekcję poświęconą tematyce restrukturyzacji i problemom związanym z ogłoszeniem upadłości oraz możliwościom skutecznej poprawy kondycji przedsiębiorstw. W swoim artykule Wojciech Barański jako jeden z ekspertów skoncentrował się na konsekwencjach niewdrożenia na czas dyrektyw unijnych i związanym z tym ryzykiem dla przedsiębiorców. Jego artykuł jest dostępny TU.

One of the July issues of Newsweek contained a section devoted to the problem of restructuring, declaration of bankruptcy and possibilities of effective improvement of a company’s standing. In his article, Wojciech Barański as one of the experts focused on the consequences of the failure to timely implement the EU directives and the risk it creates for undertakings. The article is available HERE.

Inne wpisy