Wojciech Barański autorem rozdziału w raporcie IFLR poświęconym upadłości.

Wydawnictwo IFLR wydaje raporty, w których porównuje określone aspekty przepisów prawa w różnych jurysdykcjach. W tym roku, do redakcji polskiej części przewodnika poświęconego upadłości zaproszony został Wojciech Barański. Jego tekst można znaleźć tu, a cały przewodnik znajduje się tu: https://www.iflr.com/article/b1trzrj79yv56s/corporate-insolvency-amp-restructuring-report-2021-poland.

Inne wpisy