Zamknięcie transakcji w sektorze energii fotowoltaicznej / Closing of a transaction in photovoltaic energy sector

[ENG below]
Kancelaria DMS doradzała większościowemu akcjonariuszowi jednej z czołowych firm działających na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w zakresie pozyskania finansowania pomostowego i dokonania uzgodnień między akcjonariuszami dotyczących dalszego dynamicznego rozwoju działalności spółki, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania długoterminowego. W transakcji doradzali radca prawny Wojciech Barański (partner) oraz radca prawny Lesław Kula.

DMS advised a majority shareholder of one of leaders on the market of photovoltaic microinstallations in Poland on financing and negotiations of shareholders concerning the dynamic development of the company’s business, also by provision of appropriate sources of long-term financing. On the part of DMS the transaction was handled by legal advisor Wojciech Barański (partner) and legal advisor Lesław Kula.

Inne wpisy