Zmiany w KPC dotyczące rozpraw zdalnych i doręczeń elektronicznych

14 marca 2024 r. w sądach kończy się epidemia Covid-19. Po 4 latach znikają z porządku prawnego budzące skrajne emocje przepisy art. 15 zzs (1), (2) i (9).

Na ich podstawie nie można było ustalić nawet tego, które kliknięcie w Portalu Informacyjnym wywoła skutek doręczenia i czy strona może wejść na salę rozpraw, jeżeli rozprawa została wyznaczona jako zdalna.

Pomimo ułomności te przepisy trwale zmieniły procedurę cywilną i to co najmniej w czterech obszarach:

1.     Rozprawy zdalne
2.     Doręczenia przez Portal Informacyjny
3.     Orzeczenia na posiedzeniach niejawnych
4.     Składy jednoosobowe w sądach drugiej instancji.

Wszystkie te obszary zostały już uregulowane w przepisach KPC.

Nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń na posiedzeniach niejawnych oraz składu sądów odwoławczych obowiązują już od połowy zeszłego roku.

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany wprowadzające do KPC uregulowania dotyczące rozpraw zdalnych i doręczeń. W większości dają one jedynie podstawę prawną ukształtowanej wcześniej praktyce. Nie brakuje jednak również kilku przepisów, które warto kojarzyć i stosować.

Inne wpisy