Zamknięcie transakcji w sektorze energii fotowoltaicznej / Closing of a transaction in photovoltaic energy sector

[ENG below] Kancelaria DMS doradzała większościowemu akcjonariuszowi jednej z czołowych firm działających na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w zakresie pozyskania finansowania pomostowego i dokonania uzgodnień między akcjonariuszami dotyczących dalszego dynamicznego rozwoju działalności spółki, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania długoterminowego. W transakcji doradzali radca prawny Wojciech Barański (partner) oraz radca prawny Lesław Kula. […]