Kategoria: Prawnicy

Joanna Świostek

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, jak również w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych. Dodatkowy obszar jej zainteresowań stanowią zagadnienia prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów międzynarodowych, głównie z niemieckiego obszaru językowego. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy (m.in. umowy o […]

Krzysztof Sowiński

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem i postępowaniem cywilnym i gospodarczym. W zakres jego specjalizacji wchodzi doradztwo w bieżących sprawach korporacyjnych oraz udział w transakcjach nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw. Członek zespołów transakcyjnych prowadzących analizy prawne i badania due diligence spółek. Ponadto, jego praktyczne doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji, w tym przygotowywanie zgłoszeń […]

Marta Preiss

Specjalizuje się w postępowaniach karnych, w szczególności w zakresie ochrony obrotu gospodarczego. Ponadto, występuje w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Dotychczas reprezentowała m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz osoby fizyczne pełniące funkcje w organach korporacyjnych największych spółek handlowych w Polsce, w sprawach społecznie nośnych i publicznie komentowanych. Występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz sądami […]

Rafał Poniewierski

Specjalizuje się w prawie karnym, prowadzeniu procesów cywilnych i gospodarczych. Zajmuje się w szczególności karnymi aspektami obrotu gospodarczego, w tym w zakresie ryzyka gospodarczego oraz ryzyka naruszenia przepisów karnych. Dotychczas reprezentował swoich klientów w sprawach społecznie nośnych i publicznie komentowanych. Doradzał m.in. zarządom spółek z branży finansowej. Wielokrotnie występował w procesach cywilnych i gospodarczych dotyczących odszkodowań, […]

Maria Niepiekło

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa spółek, sporów między wspólnikami oraz między spółkami i ich wspólnikami lub akcjonariuszami, sporów związanych z nabywaniem i przejmowaniem spółek i przedsiębiorstw, a także z zakresu prawa papierów wartościowych oraz odszkodowań. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sporach sądowych przed sądami powszechnymi i […]

Marek Matysiak

Specjalizuje się w prawie cywilnym, szczególnie w prawie spadkowym oraz prowadzeniu procesów cywilnych. Uczestniczył w seminariach doktoranckich na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Z DMS współpracuje od 2018 r., wcześniej m.in. pracował na stanowisku asystenta sędziego w jednym z warszawskich sądów rejonowych. W 2021 r. złożył egzamin adwokacki. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną […]

Magdalena Małocha

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych jak również instytucje finansowe i ubezpieczeniowe w szerokim zakresie spraw, w szczególności przy transakcjach nabywania spółek i aktywów, transakcjach leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Świadczy pomoc prawną przy projektach realizowanych przez podmioty z różnych gałęzi gospodarki, przede wszystkim z branży finansowej, nieruchomościowej, handlowej, […]

Mateusz Leźnicki

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych i administracyjnych, w tym zwłaszcza z udziałem podmiotów gospodarczych. Ponadto uczestniczy w projektach badania prawnego spółek oraz transakcjach M&A. Doradzał dużym podmiotom rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego między innymi w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. […]

Karolina Gałwiaczek

Zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Występuje również w postępowaniach cywilnych oraz w procesach karnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sanacyjnych dużych spółek, m.in. z branży produkcji zwierzęcej oraz branży budowlanej. Reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nierzetelnych dłużników (tzw. skarga pauliańska), a także w sprawach dotyczących realizacji wierzytelności z instrumentów finansowych. Specjalizuje […]

Michał Bednarski

Specjalizuje się w prawie karnym, szczególnie w postępowaniach dotyczących przestępstw związanych z działalnością gospodarczą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają również przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz bezpieczeństwu w komunikacji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami państwowymi w toku postępowań przygotowawczych. Zanim dołączył do Kancelarii DMS w 2021 roku, współpracował z warszawskimi […]

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.