Kategoria: Prawnicy

Krzysztof Sowiński

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem i postępowaniem cywilnym i gospodarczym. W zakres jego specjalizacji wchodzi doradztwo w bieżących sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie wyboru optymalnej formy działalności oraz tworzenia, funkcjonowania, przekształceń, połączeń, podziałów i likwidacji podmiotów gospodarczych. Doradca w transakcjach nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw po stronie sprzedających i kupujących, na wszystkich etapach tego […]

Marta Preiss

Specjalizuje się w postępowaniach karnych, w szczególności w zakresie ochrony obrotu gospodarczego. Ponadto, występuje w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Dotychczas reprezentowała m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz osoby fizyczne pełniące funkcje w organach korporacyjnych największych spółek handlowych w Polsce, w sprawach społecznie nośnych i publicznie komentowanych. Występuje przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym oraz sądami […]

Rafał Poniewierski

Specjalizuje się w prawie karnym, prowadzeniu procesów cywilnych i gospodarczych. Zajmuje się w szczególności karnymi aspektami obrotu gospodarczego, w tym w zakresie ryzyka gospodarczego oraz ryzyka naruszenia przepisów karnych. Dotychczas reprezentował swoich klientów w sprawach społecznie nośnych i publicznie komentowanych. Doradzał m.in. zarządom spółek z branży finansowej. Wielokrotnie występował w procesach cywilnych i gospodarczych dotyczących odszkodowań, […]

Marek Matysiak

Specjalizuje się w prawie cywilnym, szczególnie w prawie spadkowym oraz prowadzeniu procesów cywilnych. Uczestniczył w seminariach doktoranckich na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Z DMS współpracuje od 2018 r., wcześniej m.in. pracował na stanowisku asystenta sędziego w jednym z warszawskich sądów rejonowych. W 2021 r. złożył egzamin adwokacki. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną […]

Magdalena Małocha

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych jak również instytucje finansowe i ubezpieczeniowe w szerokim zakresie spraw, w szczególności przy transakcjach nabywania spółek i aktywów, transakcjach leasingowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Świadczy pomoc prawną przy projektach realizowanych przez podmioty z różnych gałęzi gospodarki, przede wszystkim z branży finansowej, nieruchomościowej, handlowej, […]

Mateusz Leźnicki

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych i administracyjnych, w tym zwłaszcza z udziałem podmiotów gospodarczych. Ponadto uczestniczy w projektach badania prawnego spółek oraz transakcjach M&A. Doradzał dużym podmiotom rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego między innymi w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym. […]

Aleksandra Jaroszkiewicz

Aleksandra zajmuje się kwestiami związanymi z obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w procesach karnych i cywilnych. Interesuje się także postępowaniami administracyjnymi, prawem nieruchomości oraz prawem autorskim. Aleksandra od pierwszych lat studiów zdobywała doświadczenie współpracując z adwokatami i radcami prawnymi w kancelariach prawniczych w Warszawie, jak również w dziale prawnym spółki akcyjnej. Zajmowała się obsługą podmiotów […]

Nadia Herbuś

Nadia zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz upadłościowego. W kancelarii uczestniczy w projektach dotyczących transakcji M&A oraz inwestycji na rynku nieruchomości, a także współpracuje przy sądowych sprawach gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uczestniczka programu Erasmus, w ramach którego ukończyła jeden semestr prawa na hiszpańskim Uniwersytecie w Walencji. Pierwsze doświadczenia zawodowe […]

Karolina Gałwiaczek

Zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Występuje również w postępowaniach cywilnych oraz w procesach karnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sanacyjnych dużych spółek, m.in. z branży produkcji zwierzęcej oraz branży budowlanej. Reprezentuje klientów w dochodzeniu roszczeń wierzycieli pokrzywdzonych działaniem nierzetelnych dłużników (tzw. skarga pauliańska), a także w sprawach dotyczących realizacji wierzytelności z instrumentów finansowych. Specjalizuje […]

Anna Chabiera

Anna wspiera prowadzenie procesów cywilnych, zwłaszcza w zakresie sporów korporacyjnych. Absolwentka Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym oprócz prawa studiowała także filozofię. Jej podstawowym zainteresowaniem naukowym jest kryminalistyka. Interesuje się filozoficznym ujęciem polityczności. Uczestniczyła w projektach edukacyjnych: „Akademia in.Europa” współtworzonym przez Instytut in.Europa i tygodnik Polityka oraz „Akademia Demokracji Socjalnej” […]

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.