Contact

Write a message:

* Required field

Contact:

DeBenedetti Majewski Szcześniak
Kancelaria Prawnicza Sp.K.

Address: Saski Crescent ul. Królewska 16, VI p. 00-103 Warszawa

Phone:
+48 22 339 54 00
+48 22 528 54 00
+48 22 218 54 00

E-mail:
office@dms-legal.com

Fax:
+48 22 339 54 01

NIP: 525-23-17-851

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000223457