Mateusz Leźnicki

Stanowisko: prawnik
Telefon: +48223395400
Categories: Starsi prawnicy
Spory korporacyjne / Prawo cywilne

Adwokat / Senior Associate

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych i administracyjnych, w tym zwłaszcza z udziałem podmiotów gospodarczych. Ponadto uczestniczy w projektach badania prawnego spółek oraz transakcjach M&A.

Doradzał dużym podmiotom rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego między innymi w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym.

Zanim dołączył do zespołu kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak w 2014 roku, zdobywał doświadczenie jako prawnik w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także współpracował z innymi kancelariami prawniczymi.

Praktykę prawniczą łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzi badania z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym w szczególności związane z problematyką wykładni prawa i argumentacji prawniczej.

Uczestnik i organizator licznych ogólnopolskich konferencji naukowych, autor publikacji naukowych oraz prasowych o tematyce filozoficzno-prawnej, a także kilku wystaw fotograficznych.

W 2021 r. złożył egzamin adwokacki. Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz fotografię w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: mleznicki@dms-legal.com