ZESPÓŁ

Dariusz Szcześniak

Radca prawny, Partner Zarządzający Języki obce: język angielski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak tel.+ 48 22 339 54 00 dszczesniak@dms-legal.com

Kieruje praktyką sporów gospodarczych dotyczących instytucji rynku finansowego oraz sporów korporacyjnych związanych z działalnością spółek, obejmujących ochronę praw wspólników i akcjonariuszy spółek, w tym również spółek publicznych oraz odpowiedzialności członków zarządu.

Przed założeniem DMS w 2004 r. pracował w instytucjach finansowych a następnie współpracował z warszawskimi biurami międzynarodowych kancelarii prawnych, w ramach których zajmował się obsługą prawną funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz doradztwem prawnym dla krajowych i zagranicznych klientów w obszarze rynku kapitałowego.
W kancelarii odpowiada za fuzje i przejęcia instytucji finansowych, w tym realizowane przy udziale kancelarii połączenia i przejęcia zakładów ubezpieczeń oraz przeniesienia portfela. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz sądami administracyjnymi.
W latach 1995-1997 kierował zespołem prawnym Oddziału Zarządzania Funduszami w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie jako radca prawny koordynował doradztwo prawne związane z utworzeniem oraz działalnością jednego z pierwszych na rynku towarzystw funduszy powierniczych.
Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Kurator reprezentujący obligatariuszy w postępowaniach upadłościowych. Arbiter w sporach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Euromoney Legal Media Group, w przewodniku World’s Leading Capital Markets Lawyers 2003, rekomendował Dariusza Szcześniaka jako eksperta w dziedzinie prawnych aspektów rynków kapitałowych w Polsce, a Gazeta Prawna w 7 edycji swojego rankingu ogłosiła go Prawnikiem Pro Bono Roku

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1995 r. złożył egzamin sędziowski.

Od 1996 r. jest radcą prawnym.

Kiedy aspekty prawne mogą zagrozić fuzji
Harvard Business Review Polska, nr 105, listopad 2011
2011-11-01
Pułapki prawne przy fuzjach
Harvard Business Review Polska, www.hbrp.pl, czerwiec 2011
2011-06-09