ZESPÓŁ

Wojciech Barański

Radca prawny, Partner Języki obce: język angielski i język niemiecki. PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak tel.+ 48 22 339 54 00 wbaranski@dms-legal.com

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.

Zajmuje się także szczególnie skomplikowanymi postępowaniami w zakresie dochodzenia wierzytelności, jak również reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Specjalizuje się również w sporach cywilnych, w tym w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych oraz w postępowaniach grupowych, w których reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji,

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków. W kancelarii prowadzi też liczne transakcje dotyczące udzielania kredytów konsorcjalnych, emisji obligacji, a także transakcje M&A.

W latach 2000–2005 był radcą prawnym w Departamencie Prawnym Centrali BGŻ S.A. Jednocześnie w latach 2004–2007 pełnił funkcję prezesa, a następnie likwidatora w jednym z funduszy kapitałowych.

W swej karierze Wojciech Barański był ekspertem prawnym Komisji Sejmowej, a także członkiem rad nadzorczych.

Prowadził również cykl szkoleń dla pracowników banków komercyjnych na temat zabezpieczeń kredytów, a także szkolenia z prawa dewizowego dla banków, Ministerstwa Finansów i innych organów administracji publicznej.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa bankowego oraz upadłościowego.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny od 1999 r.

Upadłość nie zawsze oznacza bankructwo
Forbes, 07/09
2009-06-25
Odpowiedzialność członków zarządu przy ogłoszeniu upadłości
Dziennik The Wall Street Journal, Prawnik dla Firm
2009-04-28
Zmiana wierzyciela
Gazeta Bankowa
2008-04-04