ZESPÓŁ

Kamila Kalinowska

Adwokat, Senior Associate Języki obce: język angielski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti tel.+ 48 22 339 54 00 kkalinowska@dms-legal.com

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego, a także zagadnieniami związanymi z ochroną dóbr osobistych.

Doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze podczas studiów odbywając praktyki w kancelarii prawniczej zajmującej się prawem karnym oraz w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Karne Materialne i Procesowe oraz studiów podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.