ZESPÓŁ

Lesław Kula

Radca prawny, Senior Associate Języki obce: język angielski. PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak tel.+ 48 22 339 54 00 lkula@dms-legal.com

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, rynków kapitałowych i spółek, jak również w postępowaniach sądowych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zdobyte w trakcie wykonywania indywidualnej praktyki prawnej, jak i współpracy z kancelariami prawnymi w Polsce i za granicą.

Negocjuje i przygotowuje dokumentację prawną w transakcjach mających na celu zapewnienie finansowania inwestycji, w tym kredytów konsorcjalnych, emisji papierów wartościowych, przeprowadzenie IPO oraz wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, przeprowadzenie wezwań na sprzedaż akcji, łączenia i podziały spółek.

Ponadto reprezentuje Klientów, w szczególności spółki publiczne, instytucje finansowe i osoby zasiadające w organach tych instytucji, w skomplikowanych i precedensowych sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych i arbitrażowych dotyczących m.in. odszkodowań (w tym od Skarbu Państwa), sporów inwestycyjnych, sporów między wspólnikami lub akcjonariuszami oraz zgód i zezwoleń wydawanych przez organy nadzoru.

Był wykładowcą z zakresu prawa rynku kapitałowego na szkoleniach zawodowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, a także autorem publikacji w prasie fachowej.

Radca prawny od 2005 roku. W tym samym roku złożył egzamin sędziowski.

Z Kancelarią DeBenedetti Majewski Szcześniak związany od 2005 roku.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekonomii na Wydziale Zarządzenia i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.