ZESPÓŁ

Magdalena Małocha

Radca prawny, Senior Associate Języki obce: język angielski oraz język włoski. PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti tel.+ 48 22 339 54 00 mmalocha@dms-legal.com

Radca Prawny Magdalena Małocha specjalizuje się w kwestiach korporacyjnych oraz gospodarczych (co obejmuje występowanie w imieniu klientów o decyzje zarówno w sądach jak i organach administracji państwowej), sporządzaniu i składaniu dokumentacji niezbędnej na potrzeby rejestracji spółek, zastawów, zastawów rejestrowych i umów inwestycyjnych. Zajmuje się doradztwem na rzecz klientów, głównie w obszarze fuzji i połączeń, a także w doradztwie transakcyjnym i w innych obszarach obejmujących postępowania przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi.
Dodatkowo zajmuje się doradztwem w zakresie praw własności intelektualnej, umów z artystami i twórcami.
Zanim dołączyła do DMS w 2006 roku, pracowała w agencji prawnej w Nowym Jorku.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Seton Hall University.