ZESPÓŁ

Marek Matysiak

Aplikant adwokacki Języki obce: język angielski, język włoski oraz język rosyjski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti tel.+ 48 22 339 54 00 mmatysiak@dms-legal.com

Zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, prawa spadkowego oraz w postępowaniach sądowych.

Uczestnik seminariów doktoranckich na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, gdzie pracuje nad pracą dotyczącą instytucji kuratora spadku.

Z DMS współpracuje od 2018 r.

Wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.