ZESPÓŁ

Michał Bednarski

Radca prawny / Senior Associate Języki obce: język angielski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Specjalizuje się w prawie karnym, szczególnie w postępowaniach dotyczących przestępstw związanych z działalnością gospodarczą. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają również przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz bezpieczeństwu w komunikacji.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami państwowymi w toku postępowań przygotowawczych.
Zanim dołączył do Kancelarii DMS w 2021 roku, współpracował z warszawskimi kancelariami prawniczymi.
W ostatnich latach pracował na stanowisku asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Warszawie.
W 2020 roku złożył egzamin radcowski. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.