ZESPÓŁ

Michał
Samek

aplikant radcowski Języki obce: język angielski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak tel.+ 48 22 339 54 00 msamek@dms-legal.com

Michał zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym i gospodarczym.
Jest członkiem zespołów w projektach badania prawnego spółek due dilligence. Wspiera także zespół kancelarii przy sporządzaniu analiz prawnych.
W trakcie studiów reprezentował uczelnię w finałach międzynarodowego prawniczego konkursu The Louis M. Brown / Forrest S. Mosten International Client Consultation Competition organizowanego przez University of Kent w Canterbury.

Współpracuje z DMS od 2019 r.
Wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.