ZESPÓŁ

Michał Szpakowski

Adwokat, Senior Associate Języki obce: język angielski. PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Kontakt:

DMS DeBenedetti Majewski tel.+ 48 22 339 54 00 mszpakowski@dms-legal.com

Michał Szpakowski zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa spółek, transakcji fuzji i przejęć, private equity i venture capital, prawa papierów wartościowych i rynku finansowego, w szczególności finansowania korporacyjnego oraz sporami sądowymi z zakresu prawa gospodarczego.
Obsługuje fundusze venture capital i private equity, w tym podmioty z udziałem podmiotów publicznych. Kierował i uczestniczył w szeregu transakcji obejmujących: badania i analizę prawną, bieżące sprawy korporacyjne, transakcje kupna i sprzedaży praw udziałowych w spółkach handlowych na różnych etapach ich istnienia, od powstania poprzez połączenie, przekształcenie, likwidację, po upadłość.
Posiada doświadczenie w problematyce transakcji fuzji i przejęć z udziałem polskich oraz zagranicznych podmiotów prawnych, w tym prywatyzacji, a także sporów sądowych z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego.
Reprezentuje zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w procesach karnych związanych z odpowiedzialnością członków organów za zobowiązania kierowanych przez nich podmiotów oraz działaniem na szkodę podmiotów.
Zakres jego praktyki obejmuje również prawo własności intelektualnej i nowych technologii, prawo energetyki odnawialnej oraz pozyskiwanie finansowania z funduszy europejskich.
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie kadencji 2016 – 2020.

Z kancelarią DMS współpracuje od 2008 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kiedy aspekty prawne mogą zagrozić fuzji
www.prawnik.pl
2011-11-01v