ZESPÓŁ

Paulina Sikora

Aplikantka radcowska / Associate Języki obce: język angielski PUBLIKACJE >>
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ w pracy naukowo-badawczej >>

Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności postępowaniem w sprawach gospodarczych.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze podczas studiów w kancelarii radcowskiej we Wrocławiu, gdzie pracowała przy obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikantka Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.