Restrukturyzacja i upadłość

W postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych nie ma prostych ani gotowych rozwiązań. Sytuacja każdego przedsiębiorcy, który rozważa lub jest już zmuszony do skorzystania z ochrony przewidzianej dla dłużnika w prawie upadłościowym lub restrukturyzacyjnym jest zawsze trudna i wyjątkowa. Bardzo różna bywa również sytuacja i oczekiwania wierzycieli takiego przedsiębiorcy. Właściwa ocena sytuacji dłużnika i wierzyciela oraz dobór rozwiązania właściwego dla klienta wymagają wiedzy, doświadczenia, znajomości praktyk rynkowych a także i branż, w których działają przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością.

W DMS posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom zagrożonym niewypłacalnością oraz ich reprezentacji w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, także tych prowadzonych w oparciu o przepisy międzynarodowego prawa upadłościowego. Od samego początku naszej działalności reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Doradzamy także inwestorom realizującym transakcje wysokiego ryzyka na wypadek wystąpienia niewypłacalności ich partnerów.

Doradzaliśmy przy transakcjach i sporach związanych z największymi postępowaniami upadłościowymi w Polsce, także dotyczącymi spółek publicznych. Reprezentowaliśmy, między innymi, spółki z branży ubezpieczeniowej, finansowej, deweloperskiej, budowlanej, spożywczej i AGD.

Z sukcesami reprezentowaliśmy wierzycieli przedsiębiorców, wobec których ogłoszona została upadłość, jak też podmioty zainteresowane nabyciem aktywów w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zapracowaliśmy sobie na reputację kancelarii, która proponuje kreatywne, nieszablonowe rozwiązania, dobrze służące interesom klientów.

 • Przygotowujemy wnioski dotyczące pre pack oraz rzadko stosowanego w praktyce rodzaju postępowania upadłościowego – tzw. układu likwidacyjnego.
 • Bronimy klientów przed nieuzasadnionymi wnioskami o ogłoszenie upadłości.
 • Przygotowujemy wnioski o otwarcie wszystkich rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych oraz planów restrukturyzacji.
 • Doradzamy i reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowań restrukturyzacyjnych.
 • Negocjujemy w imieniu klientów zmiany warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań, pozyskanie nowego finansowania, ustanowienie nowych zabezpieczeń lub sprzedaż części majątku celem spłaty wierzycieli.
 • Opracowujemy szczegółowe raporty zawierające programy naprawcze, które po akceptacji klientów są realizowane w praktyce przez naszych doradców prawnych, w tym m.in. dla spółek nabywanych przez fundusze inwestycyjne oraz zarządzanych przez fundusze inwestycyjne.
 • Przygotowujemy dokumentację dotyczącą zmiany warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań, ustanowienia nowych zabezpieczeń lub sprzedaży części majątku celem spłaty wierzycieli.
 • Świadczymy usługi doradcze w zakresie zamiany części lub całości wierzytelności na kapitał lub/oraz pozyskanie nowego finansowania celem spłaty dotychczasowych zobowiązań.
 • Uczestniczymy w negocjacjach z wierzycielami – przygotowujemy projekty porozumień, a także prowadzimy spory sądowe, które są konieczne w przypadku realizacji niektórych programów naprawczych.
 • Przygotowujemy umowy przejęcia długów dla spółek zarządzanych przez fundusze inwestycyjne.
 • reprezentacja funduszu inwestycyjnego w wielowątkowym sporze związanym z jedną upadłością podmiotu z branży deweloperskiej,
 • reprezentacja podmiotu z branży budowlanej w procesie restrukturyzacji zobowiązań,
 • reprezentowanie wierzyciela w największym postępowaniu upadłościowym w Polsce po transformacji ustrojowej,
 • przeprowadzenie postępowania upadłościowego spółki publicznej,
 • restrukturyzacja  zadłużenia zakończona ugodą spółki publicznej zamykającą dziesięcioletni spór z wierzycielami,
 • reprezentacja wierzyciela – banku w postępowaniu upadłościowym jednej ze spółek z branży budowlanej,
 • reprezentacja wierzyciela – spółki notowanej na giełdzie w postępowaniu upadłościowym podmiotu z branży spożywczej (wiodący producent z sektora rolniczego),
 • doradztwo prawne na rzecz wierzyciela finansowego w zakresie przeprowadzenia postępowania upadłościowego w oparciu o przepisy międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym zagranicznego koncernu z branży AGD,
 • reprezentowanie podmiotu z branży rolno-spożywczej w procesie restrukturyzacji,
 • obrona zakładu ubezpieczeń przed wnioskami wierzycieli o ogłoszenie upadłości.

Kontakt

Wojciech Barański

partner

Radca prawny, Partner

Piotr Frelak

radca prawny

Radca prawny / Counsel